Zostań Liderem Innowacji
i Zrównoważonego Rozwoju

Razem z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy wyróżnić polskie gminy angażujące się w budowę innowacyjnego, nowoczesnego społeczeństwa, promujące ideę zrównoważonego rozwoju, których mieszkańcy mają dostęp do najnowszych technologii.

Ranking kierujemy do wszystkich gmin w Polsce, aby każda z nich miała szansę pokazać swój wkład w rozwój społeczny, ekonomiczny oraz ekologiczny kraju.

Zobacz ranking

Miło nam poinformować, że Ranking Lidera Rozwoju ponownie działa.

Ranking Lidera Rozwoju znowu aktywny!

czytaj więcej

Zawieszenie rankingu Lider Rozwoju

Ze względu na obecną sytuację związaną z wirusem COVID-19 podjęliśmy decyzję o zawieszeniu klasyfikacji rankingowej Lider Rozwoju.

czytaj więcej

Podsumowanie I edycji rankingu Lider Rozwoju

Zakończyliśmy I edycję rankingu Lider Rozwoju. Dziękujemy wszystkim jednostkom, które angażują się w działania, których celem jest ochrona naszej planety, budowanie świadomości ekologicznej oraz cyfryzacja.

czytaj więcej

Jak wziąć udział w rankingu?

Ranking trwa od 18 listopada 2019 roku.


1

Krok 1

Każda gmina w Polsce otrzyma drogą elektroniczną ankietę
z pytaniami rankingowymi.
2

Krok 2

Po wypełnieniu ankiety naliczone zostaną punkty rankingowe.
3

Krok 3

Od tego momentu gmina będzie aktywna w rankingu
i przydzielone zostanie jej miejsce odpowiadające liczbie zdobytych punktów.
4

Krok 4

Gratulacje! Gmina została pomyślnie zarejestrowana
w rankingu.

A dodatkowo!

Gminy, które nie wypełnią ankiety pozostaną nieaktywne, mają jednak 3 miesiące na to, żeby ją wypełnić i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Co dalej?


1
Zachęcamy do aktywnego śledzenia rankingu, po zakończeniu każdej edycji wyłonieni zostaną laureaci w trzech kategoriach rankingowych – dzięki temu nadamy aż 12 tytułów Pionierów.
2
Wierząc w nieustany rozwój, po upływie każdego kwartału gminy otrzymają ankietę aktualizującą wcześniejsze odpowiedzi.
Dzięki temu gmina będzie mogła podnieść swoją pozycję w rankingu.
3
Rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2020 roku, gmina, która zwycięży otrzyma tytuł Lidera Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Obecnie trwa:

Ranking ogólny.

Na ranking ogólny składają się kryteria uszeregowane w trzech tematycznych kategoriach:


Kategoria
Ekologia i Ochrona Środowiska

Kategoria weryfikuje jakie działania gmina podejmuje, aby zapewnić odpowiednie warunki ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz promować aktywności związane z ekologią oraz ochroną środowiska.

Kategoria
Inwestycje i Technologia

Kategoria sprawdza atrakcyjność środowiska inwestycyjnego oraz wykorzystanie potencjału wynikającego z wdrażania nowoczesnych technologii.

Kategoria
Edukacja i Bezpieczeństwo

Kategoria bada stopień zaangażowania mieszkańców oraz instytucji publicznych w działania służące podnoszeniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju.


Dlaczego zrównoważony rozwój jest tak ważny?

Zrównoważony rozwój daje możliwość realizowania obecnych potrzeb i aspiracji społeczeństwa przy założeniu racjonalnego gospodarowania zasobami, tak, aby każde następne pokolenie miało szansę z nich korzystać. Idea ta wymaga podjęcia wspólnego wysiłku i działania opartego
na spójności trzech obszarów - gospodarczego, środowiskowego i społecznego.

Ranking powstał, aby docenić aktywności podjęte w gminach, małych i większych społecznościach, których potencjał i wkład w budowanie świadomego społeczeństwa, pozwala na najefektywniej zarządzanie zasobami naszej planety.

Osobowość.

Doceniając wkład gmin w zrównoważony rozwój kraju, nie możemy zapomnieć o ludziach tworzących te społeczności. Ich postawy, podejmowane działania, aktywność na wielu obszarach zasługują na wyróżnienie. Dlatego każda gmina, która uzyska co najmniej 3 punkty w rankingu będzie dodatkowo uprawniona do zgłoszenia Osobowości, czyli kogoś, kto szczególnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
na terenie gminy. Laureaci wyłonieni zostaną na zakończenie każdej z edycji rankingu.

Jak zgłosić osobowość?


1
Po uzyskaniu 3 punktów rankingowych, gmina otrzymuje maila informującego o możliwość zgłoszenia kandydata do tytułu Osobowości.
2
Gmina zgłasza kandydata poprzez pobranie i wypełnienie poniższego formularza

Formularz zgłoszeniowy
3
Do formularza konieczne jest dołączenie podpisanej zgody na zgłoszenie kandydata

Wzór zgody
4
Wypełnione i zeskanowane dokumenty należy wysłać z ogólnego adresu mailowego gminy na adres: osobowosc@liderrozwoju.pl

Ranking Gmin.

Sprawdź, ile gmin angażuje się w zrównoważony rozwój i zostań Liderem Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Czy Twoja gmina specjalizuje się w jednej z kategorii rankingowych?

Opisz działania przez nią podejmowane, dzięki temu gmina będzie mogła zdobyć tytuł:

  • Pioniera Ekologii i Ochrony Środowiska
  • Pioniera Inwestycji oraz Technologii
  • Pioniera Edukacji i Bezpieczeństwa

Zobacz ranking

Sprawdź, co zyska Twoja gmina.

Wspieraj z nami zrównoważony rozwój! Z przyjemnością uhonorujemy Twoją gminę tytułem Lidera Rozwoju oraz wręczymy certyfikat potwierdzający udział w rankingu. Na Lidera oraz Pionierów czeka nagroda w postaci subskrypcji autorskiej aplikacji umożliwiającą komunikację oraz zarządzanie informacjami na terenie całej gminy.