Zostań Liderem Innowacji
i Zrównoważonego Rozwoju

Razem z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy wyróżnić polskie gminy angażujące się w budowę innowacyjnego, nowoczesnego społeczeństwa, promujące ideę zrównoważonego rozwoju, których mieszkańcy mają dostęp do najnowszych technologii.

Ranking kierujemy do wszystkich gmin w Polsce, aby każda z nich miała szansę pokazać swój wkład w rozwój społeczny, ekonomiczny oraz ekologiczny kraju.

Zobacz ranking

Zawieszenie rankingu Lider Rozwoju

Ze względu na obecną sytuację związaną z wirusem COVID-19 podjęliśmy decyzję o zawieszeniu klasyfikacji rankingowej Lider Rozwoju.

czytaj więcej

Podsumowanie I edycji rankingu Lider Rozwoju

Zakończyliśmy I edycję rankingu Lider Rozwoju. Dziękujemy wszystkim jednostkom, które angażują się w działania, których celem jest ochrona naszej planety, budowanie świadomości ekologicznej oraz cyfryzacja.

czytaj więcej

Hello City

Zakończyli rywalizację w pierwszej edycji rankingu Lider Rozwoju, ale już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji. Na gminy i osoby najbardziej zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju czekają nagrody, m.in. licencja na aplikację mobilną Hello City.

czytaj więcej

Jak wziąć udział w rankingu?

Ranking trwa od 18 listopada 2019 roku.


1

Krok 1

Każda gmina w Polsce otrzyma drogą elektroniczną ankietę
z pytaniami rankingowymi.
2

Krok 2

Po wypełnieniu ankiety naliczone zostaną punkty rankingowe.
3

Krok 3

Od tego momentu gmina będzie aktywna w rankingu
i przydzielone zostanie jej miejsce odpowiadające liczbie zdobytych punktów.
4

Krok 4

Gratulacje! Gmina została pomyślnie zarejestrowana
w rankingu.

A dodatkowo!

Gminy, które nie wypełnią ankiety pozostaną nieaktywne, mają jednak 3 miesiące na to, żeby ją wypełnić i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Co dalej?


1
Zachęcamy do aktywnego śledzenia rankingu, po zakończeniu każdej edycji wyłonieni zostaną laureaci w trzech kategoriach rankingowych – dzięki temu nadamy aż 12 tytułów Pionierów.
2
Wierząc w nieustany rozwój, po upływie każdego kwartału gminy otrzymają ankietę aktualizującą wcześniejsze odpowiedzi.
Dzięki temu gmina będzie mogła podnieść swoją pozycję w rankingu.
3
Rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2020 roku, gmina, która zwycięży otrzyma tytuł Lidera Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Obecnie trwa:

Ranking ogólny.

Na ranking ogólny składają się kryteria uszeregowane w trzech tematycznych kategoriach:


Kategoria
Ekologia i Ochrona Środowiska

Kategoria weryfikuje jakie działania gmina podejmuje, aby zapewnić odpowiednie warunki ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz promować aktywności związane z ekologią oraz ochroną środowiska.

Kategoria
Inwestycje i Technologia

Kategoria sprawdza atrakcyjność środowiska inwestycyjnego oraz wykorzystanie potencjału wynikającego z wdrażania nowoczesnych technologii.

Kategoria
Edukacja i Bezpieczeństwo

Kategoria bada stopień zaangażowania mieszkańców oraz instytucji publicznych w działania służące podnoszeniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju.


Dlaczego zrównoważony rozwój jest tak ważny?

Zrównoważony rozwój daje możliwość realizowania obecnych potrzeb i aspiracji społeczeństwa przy założeniu racjonalnego gospodarowania zasobami, tak, aby każde następne pokolenie miało szansę z nich korzystać. Idea ta wymaga podjęcia wspólnego wysiłku i działania opartego
na spójności trzech obszarów - gospodarczego, środowiskowego i społecznego.

Ranking powstał, aby docenić aktywności podjęte w gminach, małych i większych społecznościach, których potencjał i wkład w budowanie świadomego społeczeństwa, pozwala na najefektywniej zarządzanie zasobami naszej planety.

Osobowość.

Doceniając wkład gmin w zrównoważony rozwój kraju, nie możemy zapomnieć o ludziach tworzących te społeczności. Ich postawy, podejmowane działania, aktywność na wielu obszarach zasługują na wyróżnienie. Dlatego każda gmina, która uzyska co najmniej 3 punkty w rankingu będzie dodatkowo uprawniona do zgłoszenia Osobowości, czyli kogoś, kto szczególnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
na terenie gminy. Laureaci wyłonieni zostaną na zakończenie każdej z edycji rankingu.

Jak zgłosić osobowość?


1
Po uzyskaniu 3 punktów rankingowych, gmina otrzymuje maila informującego o możliwość zgłoszenia kandydata do tytułu Osobowości.
2
Gmina zgłasza kandydata poprzez pobranie i wypełnienie poniższego formularza

Formularz zgłoszeniowy
3
Do formularza konieczne jest dołączenie podpisanej zgody na zgłoszenie kandydata

Wzór zgody
4
Wypełnione i zeskanowane dokumenty należy wysłać z ogólnego adresu mailowego gminy na adres: osobowosc@liderrozwoju.pl

Ranking Gmin.

Sprawdź, ile gmin angażuje się w zrównoważony rozwój i zostań Liderem Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Czy Twoja gmina specjalizuje się w jednej z kategorii rankingowych?

Opisz działania przez nią podejmowane, dzięki temu gmina będzie mogła zdobyć tytuł:

  • Pioniera Ekologii i Ochrony Środowiska
  • Pioniera Inwestycji oraz Technologii
  • Pioniera Edukacji i Bezpieczeństwa

Zobacz ranking

Sprawdź, co zyska Twoja gmina.

Wspieraj z nami zrównoważony rozwój! Z przyjemnością uhonorujemy Twoją gminę tytułem Lidera Rozwoju oraz wręczymy certyfikat potwierdzający udział w rankingu. Na Lidera oraz Pionierów czeka nagroda w postaci subskrypcji autorskiej aplikacji umożliwiającą komunikację oraz zarządzanie informacjami na terenie całej gminy.