Osobowość.


Jak zgłosić osobowość?


1
Po uzyskaniu 3 punktów rankingowych, gmina otrzymuje maila informującego o możliwość zgłoszenia kandydata do tytułu Osobowości.
2
Gmina zgłasza kandydata poprzez pobranie i wypełnienie poniższego formularza
Formularz zgłoszeniowy
3
Do formularza konieczne jest dołączenie podpisanej zgody na zgłoszenie kandydata
Wzór zgody
4
Wypełnione dokumenty należy wysłać skanem na adres: osobowosc@rankingrozwoju.pl
Zobacz klauzulę informacyjną